Laud.On

 

Univerzita Předlice

Výstavní projekt Fakulty umění a designu University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Realizace návrhu studentů atelieru produktového designu na FUD UJEP pod vedením MgA. Jana Čapka.

http://produktovydesign.cz


     autoři návrhu betonového zvukovodu:

                                                                         Aleš Kachlík a Tomáš Sákra