PANTON

 
 
 

Univerzita Předlice

Výstavní projekt Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Realizace návrhu studentek atelieru produktového designu na FUD UJEP pod vedením MgA. Jana Čapka.

http://produktovydesign.cz


     autorky návrhu:

                                   Klára Dlouhá a Veronika Fialová