Medaile pro Aeroklub ČR

 
 

Oceňující a pamětní medaile byli vytvořeny ve čtyřech provedeních. Jako oceňující medaile pro soutěže pořádané AeČR a pamětní medaile AeČR.

 

Návrh a realizace